Upptagare/rostfri maskin

Upptagaren

  • AGRISEP monterad på upptagaren ger en snabb payback eftersom behovet av personal på maskinen reduceras.
  • AGRISEP är utprovad på ett flertal upptagarmärken t.ex. Grimme, AVR och Wühlmaus.
  • AGRISEP ger med sina gummiklädda fingrar en skonsammare behandling av potatisen än motsvarande mekaniska system.
  • AGRISEP har låga krav på strömförbrukning och tryckluft.
  • AGRISEP har redan körts i fält många säsonger med stor tillförlitlighet, lågt slitage och låga krav på service.

Rostfria maskiner

För processindustrin finns AGRISEP i en rostfri variant medlivsmedelsklassade transportband och tvättvänlig konstruktion.Den här varianten av Agrisep har vi levererat ett flertal tilllivsmedelsindustrin, tex vid bortsortering av icke önskvärdaprodukter inför chipstillverkning.

Både produktoch avfallsbanden kan kundanpassas gällandemanövrering och riktning.