Om oss

Om oss AGEC AB

 

 Jordbruket är vår passion!

Reinhold Håkansson som grundade företaget har alltid haft intresse för jordbruk och som följd av detta utbildade han sig till Lantmästare.

Under efterföljande praktik i USA kom han i kontakt med företag som utvecklade elektronisk sorteringsutrustning för jordbruk.

År 1980 grundade Reinhold och hans kollega AGEC AB i Höör med inriktning på import från USA av elektroniska sorteringsmaskiner.

Detta pågick fram till år 1986, därefter upphörde samarbetet med företaget i USA.

Då kläcktes idén om att utveckla en egen sorteringsmaskin. Tillsammans med två civilingenjörer utvecklades en elektronisk sorteringsmaskin som sorterar bort sten och jordklumpar från potatis och som fick namnet AGRISEP.

Från dag ett har vi jobbat med vidareutveckling av vår AGRISEP maskin både vad gäller teknik och elektronik. Idag vi har många nöjda kunder i många länder.

Mer än 30 års erfarenhet.

Vi tar fram helhetslösningar som är skräddarsydda efter våra kunders önskemål, så som att anpassa vår AGRISEP maskin till olika anläggningar med specialanpassade elevatorer.

AGRISEP kan monteras på en upptagare eller arbeta stationärt.

AGRISEP är en investering som i förhållanden med mycket sten och jordklumpar återbetalar sig snabbt i form av mindre behov av manuell arbetskraft.

AGRISEP har kapacitet att sortera mellan 10 och 75 ton per timme, i stora potatis för Pommes Frites upp till 100 ton/timme.

Vår målsättning är att underlätta för jordbrukare. Agrisep ger:

  • hög sorteringsförmåga
  • hög tillförlitlighet
  • förstklassiga komponenter
  • lång livslängd
  • låga driftskostnader
  • humana priser
  • snabb service