AGRISEP

AGRISEP är en elektronisk sten- och jordkoksfrånskiljare med unika egenskaper. AGRISEP används vid frånskiljning av jordkoks och sten i potatis, lök och andra rotfrukter. Utvecklingen av AGRISEP är en kombination av beprövad teknik och modern bildbehandling med dator. AGRISEP arbetar med infrarödteknik vilket ger en jämn, hög avskiljningsprocent även i fält med varierande förhållanden. Sten, jordklumpar, ben, metall, trä och annat dött material av olika storlek behandlas lika vilket gör AGRISEP överlägsen de flesta mekaniska system. AGRISEP kan monteras på en upptagare eller arbeta stationärt på en inomhusanläggning.

Detektering sker med en infrarödmetod där olika våglängdsområden jämförs, så kallad signaturanalys. AGRISEP känner av varje föremål i många punkter och den inbyggda datorn fattar beslut på grundval av flera mätpunkter på varje föremål. Detta ger en säker frånskiljning även när det är smutsigt. Vägningen av mätpunkterna kan dessutom ändras med en omkopplare för att passa det aktuella förhållandet. Avkänningen sker i fritt fall (20 cm) vilket ger ökad känslighet och säker frånskiljning. Produkten fångas upp av gummiklädda plastfingrar vilket ger en skonsam behandling.

AGRISEP finns i följande storlekar:

Modell       Arbetsbredd
AS80            800 mm
AS120          1200 mm
AS160          1600 mm
AS180          1800 mm
AS210          2100 mm
AS240          2400 mm

Längden på alla transportband kan anpassas efter önskemål.