AGEC

AGEC AB utvecklar, tillverkar och säljer elektronisk utrustning för jordbruk och processindustri.
AGRISEP skiljer bort sten, jordklumpar mm från tex potatis och lök.
AGRISEP tillverkas i två varianter; En för fältbruk och sortering i lagerhus samt en för tvättad
vara där det normalt är svårt att ta bort föremål som går förbi vattenavskiljaren.
AGRISEP finns i flera arbetsbredder från 0,8 m upptill 2,4 meter. Funktionen bygger på att
skilja på organiskt och icke organiskt material. Genom utveckling kan nu föremål som ben,
träbitar etc. också upptäckas och sorteras bort.