Om oss

AGEC AB utvecklar, tillverkar och säljer elektronisk utrustning för jordbruk och processindustri.

  • AGRISEP skiljer bort sten, jordklumpar mm från tex potatis och lök.
  • AGRISEP tillverkas i två varianter; En för fältbruk och sortering i lagerhus samt en för tvättad vara där det normalt är svårt att ta bort föremål som går förbi vattenavskiljaren.
  • AGRISEP finns i flera arbetsbredder från 0,8 m upptill 2,4 meter. Funktionen bygger på att skilja på organiskt och icke organiskt material. Genom utveckling kan nu föremål som ben, träbitar etc. också upptäckas och sorteras bort.

 

 

YouTube Videos

Agrisep Stationary

 

Agrisep Mobile

Helautomatisk oktabinlocksvikare

 

 

 

Öppettider

Mån - Fre
07:30 - 17:00

Tel: + 46(0)413-249 48